Meny Stäng

Konstkurser

Jag håller kurser i framför allt måleri och kroki, men även i andra tekniker. Följande ämnen kan jag ha kortare eller längre kurser i:

  • Måleri: olja, akvarell, akryl
  • 3-dimensionell gestaltning
  • Kroki/modellteckning
  • Grundläggande teckning
  • Workshops i bild och skräpskulptur

Nya bevis – kreativa aktiviteter förlänger livet!

Konstkurs

Det har länge pratats om att kultur är bra för hälsan. Långtidsstudien H70, publicerad vid Göteborgs universitet, visar att kulturella aktiviteter och vardagsmotion var och en, kan bidra till minskad risk för demens. Det innebär att hjärnstimulerande aktiviteter skyddar även om man inte varit fysiskt aktiv. Kulturupplevelser, konstnärlig verksamhet och hantverk är med andra ord rena medicinen för hjärnan! Det känns extra roligt att leda konstkurser när det finns vetenskapliga belägg för att konst inte bara är roligt utan också hälsofrämjande.

Gemensamt för min metodik är att få deltagarna att vända perspektiv och utvidga sitt seende för att kunna bli friare i sitt skapande. Ett exempel på det är en teckningsövning som går ut på att avbilda ett ansikte upp- och nervänt. På så sätt frigör man sig från föreställningar om hur olika delar ser ut i ett ansikte.