Meny Stäng

Konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer

Många gånger kombinerar jag inredning med konstnärlig gestaltning. Det innebär att jag arbetar med en helhetslösning för hela rummet eller lokalen. Något som har blivit litet av en specialitet är konstnärliga lösningar som också har ljuddämpande egenskaper. Mitt senaste uppdrag är ett tydligt exempel på just det; hur ett konstnärligt inslag kan bidra till en bättre ljudmiljö i en stor ljushall. Den översta bilden visar en del av den gestaltningen. Mer bilder på det finns här Österängsskolan.

Med konstnärlig gestaltning kan man också förändra upplevelsen av ett rum och på så sätt påverka tänkandet och hur man rör sig i rummet. Det är något jag uppmärksammade särskilt när jag inredde och gestaltade tre förbindelsegångar som var och en var 75 meter långa. Genom att färgsätta väggar, föra in grönska och gardiner ville jag öka rumsligheten. På så sätt förvandlade jag korridorerna till något mer än bara en lång transportsträcka.

Räcke med ljuddämpande plattor