Meny Stäng

Nya landskap, nya tillstånd

Så heter bildprojektet som jag började skissa på 2017. Numera tänker jag mig det här mer som ett kartotek med trädbilder. Gemensamt för alla de här träden är att de har gått sönder, rivits upp eller kapats av. Jag är egentligen inte alls någon skogsmänniska. Insikten om min egen rotlöshet har däremot fått mig att se på de här landskapen med nya ögon. Här nedan visar jag några foton ur bildsamlingen som kommer att växa med tiden.

Samtliga foton är tagna på Frösön, Jämtland.

Det nya klimatet skapar nya landskap. Träd som stått i decennier, ibland hundratals år faller som furor. Extrema väder ställer allt på ända. Vad är naturligt, vad är resultat av människans framfart? Ingenting är längre självklart när gränser glider in och ur varandra. För mig är skogen sinnebilden för det kaotiska och otyglade, något jag måste underordna mig. I den moderna kulturen däremot, har vi sett naturen som en resurs eller kraft vi kan utnyttja, kontrollera och styra över. I Nya landskap, nya tillstånd närmar jag mig skogen, jorden och rötterna för att förstå mig själv lite bättre, men också för att se hur förhållandet mellan natur och kultur går en vansklig balansgång i en föränderlig värld.