Meny Stäng

Texter för olika behov

Jag skriver konstkritik, utställningstexter, informationstexter och texter i marknadsföringssyfte. På den nätbaserade konsttidningen Volym brukar jag recensera konstutställningar som visas i Östersund. Här kan du läsa en text där jag recenserar utställningen Gaskelante av konstnären Malin Ståhl.

2022 började jag en kurs i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet och sedan dess har intresset för litterära texter vuxit sig allt starkare. I poesin har jag till slut hittat min konstnärliga hemvist. Jag kommer att publicera några dikter här framöver, men redan nu kan man läsa några dikter på kulturmagasinet Opulens.

En annorlunda programförklaring

Till konstutställningen START, som visades på Exercishallen i Östersund, skrev jag en programförklaring i form av en dikt. Skådespelaren Eva Röse läste upp dikten under finissagen.

Ljuset från sidan

Varför målar vi ännu en tavla?

Varför skapar vi ännu en sång?

Varför drar vi ännu en tråd genom tyget?

Varför skriver vi ännu en dikt?

Varför kupar vi händerna om ännu en skål?

Varför snidar vi fram ännu en träskulptur?

Varför gör vi ännu en performance som få fattar?

Det finns ju så många tavlor, sånger, broderier, dikter, skålar och skulpturer redan.

Därför att vi behöver målningen för att se med andras ögon.

Därför att vi behöver sångens förmåga att röra vid hjärtat.

Därför att vi behöver förundras över trådarnas vandring över tyget.

Därför att vi behöver berättelserna som vidgar världen.

Därför att vi behöver se handens avtryck i skålen.

Därför att vi behöver uppleva skulpturens form i kroppen, rummet.

Därför att vi behöver konst som provocerar, ibland för att den är obegriplig.

Därför att vi behöver mångfald och ljus från fler håll än rakt framifrån.

Vi är ljuset.

Vi är ljuset från sidan.


Maria Ahlström 2023