Meny Stäng

Dikter upplästa av Undantaget

Förra veckan blev mina dikter upplästa av teatergruppen Undantagets skådespelare. Jag var en av åtta vars texter blev utvalda. Några av dikterna ingår i mitt pågående skrivprojekt ”Förlossningsvård i livets slutskede”. Det var i samband med att jag började kursen i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet 2021, som jag inledde det här projektet. Jag har alltså skrivit på det mer eller mindre aktivt under tre års tid. Det hela har utmynnat i ett sorgedrama som når många bottnar. Nu börjar det närma sig sitt slut, då det ska läggas fram i samband med kandidatexamen.