Meny Stäng

Långa konstkursen är i gång

Konstkurs

Vi har nu hunnit träffas två kvällar och jag tycker att min metod att använda mig av Betty Edwards utmärkta handbok Teckna med högra hjärnhalvan fungerar bra. Jag ser fram emot måndagskvällarna och det känns fint att vi får träffas under en längre tid. Tidigt i kursen fick deltagarna rita av bilder upp och nervända, för att komma ifrån det konventionella sättet att avbilda. Just nu tränar vi på att se och teckna mellanrum. Nästa gång ska vi teckna möbler och rumslighet.